Menu

ค้นหาที่อยู่อาศัย ที่เหมาะกับคุณ

ที่ตั้งโครงการ

ช่วงราคา

ค้นหา

โครงการ
1
ปี
1
ครอบครัว
1
ยูนิต
Play Video

โครงการของเรา

ราคาเริ่มต้น 2.33 ล้านบาท
จำนวน 9 แบบบ้าน

ราคาเริ่มต้น 2.57 ล้านบาท
จำนวน 14 แบบบ้าน

ราคาเริ่มต้น 3.66 ล้านบาท
จำนวน 9 แบบ

ราคาเริ่มต้น 2.75 ล้านบาท
จำนวน 8 แบบบ้าน

ราคาเริ่มต้น 2.65 ล้านบาท
จำนวน 15 แบบบ้าน

ราคาเริ่มต้น 2.57 ล้านบาท
จำนวน 15 แบบ

ราคาเริ่มต้น 2.52 ล้านบาท
จำนวน 5 แบบบ้าน

ราคาเริ่มต้น 2.29 ล้านบาท
จำนวน 8 แบบบ้าน

ราคาเริ่มต้น 2.29 ล้านบาท
จำนวน 4 แบบ

ราคาเริ่มต้น 3.79 ล้านบาท
ใกล้เซฟวัน

ราคาเริ่มต้น 3.19 ล้านบาท
ใกล้ตลาดสระครก จอหอ

ราคาเริ่มต้น 5.49 ล้านบาท
ใกล้โลตัส จอหอ

ราคาเริ่มต้น 2.33 ล้านบาท จำนวน 9 แบบบ้าน

ราคาเริ่มต้น 2.47 ล้านบาท
จำนวน 14 แบบบ้าน

ราคาเริ่มต้น 2.75 ล้านบาท
จำนวน 8 แบบบ้าน

ราคาเริ่มต้น 2.65 ล้านบาท
จำนวน 15 แบบบ้าน

ราคาเริ่มต้น 2.57 ล้านบาท
จำนวน 15 แบบ

ราคาเริ่มต้น 2.52 ล้านบาท
จำนวน 5 แบบบ้าน

ราคาเริ่มต้น 2.4 ล้านบาท
จำนวน 8 แบบบ้าน

ราคาเริ่มต้น 2.29 ล้านบาท
จำนวน 4 แบบ

ราคาเริ่มต้น 3.79 ล้านบาท
ใกล้เซฟวัน

ราคาเริ่มต้น 3.19 ล้านบาท
ใกล้ตลาดสระครก จอหอ

ราคาเริ่มต้น 5.49 ล้านบาท
ใกล้โลตัส จอหอ

แผนที่โครงการ

Contact Us

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่
บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท อิมเมจ คอนสตักชั่น จำกัด

  • Address: 79 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  • Phone: 044-259248 , 044-259247
  • Fax: 044-244-830
  • Email: [email protected]

FOLLOW US ON

Compare